logo realitycelder
Vráťme Štiavnici jej pôvodnú tvár a naše činy budú mať zmysel...

Vladimír Oravec

 akad. sochár, keramik


Narodil sa 22. 11.1952 v Bratislave

 

Individuálne výstavy – výber

 

1981 Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica

1989 Dielo Bratislava – autorská výstava

1990 Piešťany Kúpelný ostrov

2000 Galéria Nova, Bratislava

2002 Galéria J. Kollára, Banská Štiavnica

2007 Svitavy

2008 Cosmopolitan, Banská Štiavnica

2009 Slovenské kultúrne centrum, Praha

 

Kolektívne výstavy – výber

 

1981 Jugend gestaltet, Mnichov, Nemecko

1984 Sklo a keramika, Bratislava

1986 Medzinárodný festival keramiky, Minó, Japonsko

1989 IV. International design, Osaka, Japonsko

1990 Socha piešťanských parkov

1991 Keramika 91, Praha, Česka republika

1993 Slovenská keramika, Regensburg, Nemecko

1994 Corelation, Brémy, Nemecko, New Castle, Anglicko

1994 International biennale, Káhira, Egypt

1999 Monte Carlo, Monaco

2000 Galerie Pyramida, Praha, Česká republika

2001 Trienále drobnej plastiky, Banská Štiavnica

2002 Monte Carlo International Fine Art and Antiques Fair, Monaco

2004 Európska keramika, Regensburg, Nemecko

2006 Súčasné slovenské umenie, Paríž, Francúzsko

2007 Galerie d'art moderne, Monaco

2011 Monte Carlo, Monaco

2012 Galéria SPP, Spectrum art, Bratislava

2013 Slovenská keramika dnes, Trenčín

 

Sympóziá

 

1984 Kunštát na Morave, Česká republika

1990 Tomášovce, Slovensko

1992 Bechyně, Česká republika

1994 Kalinovo, Slovensko

1999 Beladice, Slovensko

2011 Fenomén Gemer Breznička, Slovensko

 

Ceny

 

1981 ÚBOK Praha, Cena za dekory porcelánu

1988 1. cena za plastiku, výstava Socha piešťanských parkov

1994 Ocenenie plaketou Egyptského ministerstva kultúry - Medzinárodné bienále

umenia, Káhira

2002 Strieborná medaila prezidenta SR Rudolfa Schustera

2008 Cena primátora Banskej Bystrice za Obnovu bystrickej kalvárie

2012 Výročná cena mesta Banskej Štiavnice za umeleckú tvorbu venovanú mestu

 

 

 

 

© 2011 OZ FÓRUM STAREJ ŠTIAVNICE, Banská Štiavnica. Všetky práva vyhradené.